# یک_پیمانه_شعر

دریا ... مرداب

    حسرت نبرم به خواب آن     مرداب کارام درون دشت شب خفته ست دریایم و نیست   باکم از       توفان دریا همه عمر خوابش آشفته ست  
/ 19 نظر / 17 بازدید

وصل وهجران

      دلا  خوبان     دل خونین   پسندند دلاخون شو که خوبان این پسندند متاع کفرودین بی مشتری نیست گروهی ،آن گروهی ،این پسندند *** یکی  درد  و  یکی درمان  پسندد یکی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 9 بازدید